Celebrating 30 years of friendship

Shared by MANJU on 21 June 2022

Celebrating 30 years of friendship

एक अविस्मरणीय सहल We 4 besties - and our families drove to Tungi, Lonavala to celebrate our 30 years of friendship! What a wonderful weekend it was with friends who are family ♥️ Dancing, laughing, swimming, eating n non-stop chatting. We enjoyed like there is no tomorrow. The best part was all the kids too had superb fun ! ( they sure will keep the legacy of friendship going ) या तीन दिवसांमध्ये पैसे काही कोणी कमावले नाही पण पुढील एक वर्ष जगू एवढं समाधान तीन दिवसात कमावला आणि प्रत्येकालाच याची उपरती आली ही आपण एकत्र राहिलं पाहिजे असं एकमेकांशी बोलून पुढील ट्रीप कुठे करायची याबाबत ठरवून आम्ही ग्रुप फोटो घेतले आणि तुंगी सोडले खूप छान दिवस गेले मैत्रीच्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला नवीन पिढी एकमेकांना एकरुप झाली असेच आयुष्य चालू राहील . #weekendtoremember #familyholiday

Celebrating 30 years of friendship
Celebrating 30 years of friendship
Celebrating 30 years of friendship
Celebrating 30 years of friendship